Lähikontaktsetena karantiini määratud inimeste sissetuleku säilitamine