Läbi vaatamata jätmine: isiku nimi kohtulahendis peale karistuse kustumist