Kriminaalmenetluse seadustiku § 215 lõike 1 vastavus põhiseadusele