Korduvalt süüdimõistetud juriidiliste isikute sundlõpetamisest