Kontrollkäik Võru Linnavalitsusesse (pöördumiste menetlemine)