Kontrollkäik Jõhvi Vallavalitsusse (pöördumiste menetlemine)