Kontrollkäik: Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskuse kodutute varjupaik