Kontrollkäik Maarjamaa Hariduskolleegiumi Valgejõe õppekeskusesse