Kontrollkäik Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskusesse