Kontrollkäik Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskusesse