Kontrollkäik Kallavere Haigla üldhooldusteenuse osakonda