Kohustus väljastada väärteotoimiku koopia VTMS § 62 lg 4 alusel