Kohtuniku palga vähenemise põhiseaduspärasus (3-16-1709)