Kohanimeseaduse § 13 lõike 6 ülaindeksiga 2 kooskõla põhiseaduse § 154 lõikega 1