Kohalikule omavalitsusele pikaajaliste rahaliste kohustuste võtmine