Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse täiendamine seoses Riigikohtu 17.04.2020 otsusega nr 5-19-45