Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 47 kohaldamine revisjonikomisjoni suhtes