Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse sätete kooskõla põhiseadusega