Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 16 põhiseaduspärasus