Keskkonnaloa menetluse kestvus ja võimalus pöörduda lahenduse leidmiseks Vabariigi Valitsuse poole