Katastriüksuse piiri määramine hoone siseseina telgjoonele