Karistusseadustiku § 234 ülaindeksiga 2 vastavus põhiseadusele