Kõrgharidusnõude kehtestamine virtuaalvääringute valdkonnas