Harjutusvälja laiendamine planeerimisseadust kohaldamata