Haiglate ülekoormuse vähendamiseks seatud piirangud