Hüpoteegi kustutamine kinnisasja omandamisel avalikes huvides