Ettepanek viia väärteomenetluse seadustik põhiseadusega kooskõlla