Ettepanek Valga Vallavolikogu otsuste kooskõlla viimiseks põhiseaduse ja seadusega