Ettepanek Vabariigi Valitsuse määruse nr 221 punkti 3 alapunkti 20 põhiseadusega kooskõlla viimiseks (vastus avaldajale)