Ettepanek toetuse andmise tingimuste täpsustamiseks