Ettepanek Terviseametile tegevusest seoses surmajuhtumiga psühhiaatriahaiglas