Ettepanek Tallinna Linnavolikogule: linnaosade ümberkujundamine