Ettepanek Tahkuranna Vallavolikogule: detailplaneeringu ala, kruntide miinimumsuuruse ja üldkasutatava maa määramine