Ettepanek Türi valla jäätmehoolduseeskirja § 34 lõike 4 seadusega kooskõlla viimiseks