Ettepanek Saue valla heakorraeeskirja § 4 punktis 16 kehtestatud korterelamu rõdul ja terrassil grillimise keelu seadustega ja põhiseadusega kooskõlla viimiseks