Ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks: õigusvastase haldusakti kehtetuks tunnistamine