Ettepanek Riigikogule: vahistatu liikumisvabadus ja suhtlemisvõimalus teiste vahistatutega