Ettepanek Riigikogule: toote nõuetele vastavuse seaduse § 42 lg 4 lausele 1 ja 2 põhiseadusele vastavus