Ettepanek Riigikogule: kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse § 25 prim 1 põhiseadusega kooskõlla viimiseks