Ettepanek: ravikindlustuskaitse võlaõigusliku lepingu alusel tulu teenival isikul

Õiguskantsler Indrek Teder tegi Riigikogule ettepaneku viia ravikindlustuse seadus põhiseadusega kooskõlla. 

Kehtiva ravikindlustuse seaduse järgi jääb inimene ravikindlustuseta, kui ta osutab võlaõigusliku lepingu alusel teenuseid ja tema eest maksab riigile sotsiaalmaksu mitu tellijat, kuid ükski nendest tellijatest eraldi ei tee seda vähemalt nn sotsiaalmaksu miinimumi ulatuses (s.o 105,6 eurot kuus). See tähendab, et ravikindlustuseta jääb inimene ka juhul, kui kõik tellijad kokku maksavad iga kuu tema eest sotsiaalmaksu vähemalt nõutud minimaalses summas. Õiguskantsleri hinnangul on selline olukord vastuolus põhiseadusega.

Pressiteade