Ettepanek Põltsamaa valla põhimääruse § 58 lõike 6 kohta