Ettepanek Mikitamäe Vallavolikogule: vallavalitsuse teenistujate palgamäärad