Ettepanek Kohtla-Järve Linnavolikogule: maamaksust vabastamine