Ettepanek: kinnipidamiskeskuses kokkusaamise võimaldamine