Ettepanek: kinnipidamiskeskuses elukaaslaste koos elamise ja ajaveetmise võimaldamine