Ettepanek: hooldekodu kulude puudujääva osa katmine