Ettepanek „Puudega lapsele sotsiaalteenuste osutamise korra“ § 3 lõike 3 seadusega ja põhiseadusega kooskõlla viimiseks