Ettepanek: üldapteegi tegevusloa väljaandmise ja muutmise piirang