Ettekanne Riigikogule: rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavus sõltuvushäiretega lastele