Eriolukorra ajal tervishoiukorralduse kohta tekkinud küsimused